Højvandsporten

HøjvandsportenFør Højvandsporten sættes i flydestilling, vil Esbjerg Søsports medlemmer modtage en sms (det kræver man er tilmeldt sms servicen), der varsler den kommende lukning. Beslutningen om at lukke Højvandsporten bliver truffet af den kommunale havnefoged, baseret på DMI’s højvandsprognoser.  
 
Når Højvandsporten er i flydestilling, åbner og lukker den i takt med tidevandet, så der kun vil være begrænset mulighed for anduvning.
 
I sommersæsonen vil Højvandsporten blive betjent som beskrevet i Stormflodsberedskab for Esbjerg Strand, og i vintersæsonen ved prognosen + 1,6 meter.  Årsagen til øget antal lukninger af Højvandsporten i vintersæsonen, er store driftsbesparelser.  
 
Det er Esbjerg Kommunes hensigt at varsle forestående lukninger så tidligt som muligt.  
 
Er du ikke medlem af Esbjerg Søsport, men alligevel har interesse i vores sms-varsling, er du meget velkommen. Kontakt Esbjerg Kommune på vibevej8@esbjergkommune.dk, oplys dit navn og mobilnummer og at du ønsker at komme på listen med højvandsporten, så føre vi dig til listen.
 
Har man, i vintersæsonen, behov for at komme ud at sejle, kan det aftales med Bjørn Eriksen, den kommunale havnefoged, på telefonnummer +4523609190. Husk at ringe i god tid da åbning skal passe med tidevandet.