Havnemester

Havnemester


Havnemesteren varetager alle klubbens broer og anviser havneplads til medlemmernes både.

Havnemesteren er formand for broudvalget.                                                                                                                                           Havnemesteren indberetter skader og mangler på broanlægget til Esbjerg kommunes havnefoged.                                                     Havnemesteren styrer suverænt placeringen af medlemmernes både, og kan foretage rokeringer, hvor det skønnes nødvendigt på grund af ændringer i bådstørrelser.

Anskaffelse af større både, som kræver større bådplads, SKAL afklares med havnemesteren inden anskaffelsen. Ellers kan bådejerne ikke være sikre på plads ved Esbjerg Søsports broanlæg.

Havnemesteren fører klubbens havnepladskartotek,