55.48241N 008.41187 E

ESBJERG STRAND

ESBJERG SØSPORT

 Velkommen til Esbjerg Søsport — Wilkommen bei Esbjerg Søsport — Welcome to Esbjerg Søsport

Du og din besætning er velkommen, som gæstesejler i Esbjerg Søsport. Vi håber i har fundet en plads i havnen, og ønsker jer et godt ophold.

Havnepenge betales senest 2 timer efter ankomst. Via betalings automaten i det maritime center. Efter betaling får i udleveret en kode der giver adgang til havnens faciliteter.

Ved behov for hjælp kan havnemester Kenneth Jensen Kontaktes på +4528258942

Sie und Ihre Crew sind als Gastsegler in Esbjerg Søsport willkommen. Wir hoffen, Sie haben einen Platz im Hafen gefunden und wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt.

Hafengeld werden 2 Stunden nach Ankunft bezahlt. Über den Kassenautomaten im Maritimt center. Nach der Zahlung erhalten Sie einen Code, der Ihnen den Zugang zu den Hafeneinrichtungen ermöglicht.

Wenn Hilfe benötigt wird, kann Hafenmeister Kenneth Jensen unter +4528258942 kontaktiert werden

You and your crew are welcome as guest sailors in Esbjerg Søsport. We hope you have found a place in the harbor and wish you a good stay.

Port fees are paid no later than 2 hours after arrival. Via the payment machine in the maritimt center. After payment, you will be given a code that gives access to the ports facilities.

If assistance is required, harbormaster Kenneth Jensen can be contacted on +4528258942

 

Nød Kontakter/Emergency contacts

Nødstilfælde/emergency 112

Esbjerg Havn, havnevagten (harbor guard) +45 76124000 VHF 12
Esbjerg Redningsstation (rescue station) +45 75450340
Esbjerg Politistation (police station) +45 76111448

Lægevagten/skadestue(emergency room) +45 70110707
Tandlægevagten(emergency dentist) +45 65414551 
Esbjerg Taxa +45 75144500

Esbjerg søsport Esbjerg strand 10 6700 Esbjerg
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk