Medlemsregulativer

Medlemsregulativer


Kontingenter

Klubben har følgende kategorier:

Senior kontingent

For medlemmer over 18 år. Stemmeret ved generalforsamlinger. Ingen Bådplads uden et aktivt kontingent. 

Pris for et års kontingent 600 Kr.

Pensionist kontingent.

For medlemmer der har nået folkepensions alderen. Stemmeret ved generalforsamlinger. Pensionister betaler halvt kontingent.  

Pris for et års kontingent 300 Kr.

Junior.


Leje af bådplads.

Sommerplads

For at få tildelt en plads ved kommunens broanlæg skal man være medlem af Esbjerg søsport. derefter lejer ovennævnte aktive medlemmer en bådplads i det omfang, der er ledige pladser. bådpladserne tildeles efter anciennitet. Bådpladsen lejes for en sæson ad gangen. Bådpladsen betales ved opkrævning fra Esbjerg kommune inden sæsonstart og er gældende for den kommende sæson fra 1. april til 15 november. bådpladsen følger det aktive medlem indtil den er sagt op. 

Vinterplads

det er muligt at have båden i vandet i vinteren, da havnen er en a havn og er godkend ved forsikringerne. Bådpladsen betales ved opkrævning fra Esbjerg kommune inden vintersæsonen og er gældende for den kommende sæson fra 16 november til 31 marts. lejen følger kommunens takts blad 

Kontingentopkrævning.

Tidsplan og procedurer omkring kontingentbetaling.

Kontingentet opkræves for ét år ad gangen gældende fra 1 april til 31 marts. 

• efter generalforsamlingen, udsendes kontingentopkrævninger til alle medlemmer.

• 15. marts er sidste frist for rettidig indbetaling.

• Inden 22. marts opgøres indbetalingerne.

• 22. marts udsendes rykkere nu med gebyr herfor. Frist for betaling sættes til 31 marts.

• Er betalingen ikke sket inden fristens udløb, ophøre medlemskabet. har man lejet en plads ved broanlægget er denne også opsagt. Er der en båd i vandet, skal den øjeblikkelig fjernes.