55.48241N 008.41187 E

ESBJERG STRAND

ESBJERG SØSPORT

 

Informationsbrev 20 marts 2020 tryk her

 

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.
Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.
Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.
Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:
- Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
- Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
- Bliv udendørs.
- Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
- Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
- Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.
Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og
Dansk Sejlunion

En lille bøn fra afhenteren af vores spildolie.

Det er vanskeligt at håndtere olien når den er i åbne spande.

Fyld venligst olien i lukkede dunke, inden I sætter det i oliecontaineren.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk