55.48241N 008.41187 E

ESBJERG STRAND

ESBJERG SØSPORT

Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 20 februar kl. 19.00 i Mønstringshuset på Taurusvej (lige over for den gamle Falck station).

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Her kan du holde dig orienteret om højvandsporten.

Når porten lukkes vil vi forsøge at varsko her på siden, så tidligt som muligt. 

Esbjerg kommune meddeler:

Vores kommunale havnefoged vil i perioder, her i vinter køre med porten i flydestilling som betyder at der ikke er åben for sejlads i særlig lang tid og med stor risiko for at man bliver lukket ude hvis man sejler ud. Der er en del penge at spare på uddybning ved at køre på den måde her i vintertiden.

Der vil i perioder være åben når vejret er roligt/godt

Har man behov for at man skal ud at sejle kan det aftales med Bjørn Eriksen den kommunale havnefoged på telefonnummer 2360 9190 husk at ringe i god tid da åbning skal passe med tidevandet.

 

 

Portene sættes normalt i flydestilling ved en vandstandsprognose på kote +2

 

Vandstandsprognose

 

.

 

 

OBS. der er ikke meget vand på nordsiden af indsejlingen, hvis ikke du vil være grundejer, skal du nok længere ud inden du drejer mod nord. Der er allerede flere der har været der. Men mon ikke der er afmærkning på vej.­čśë

Ingen tilg├Žngelig billedbeskrivelse.

En lille bøn fra afhenteren af vores spildolie.

Det er vanskeligt at håndtere olien når den er i åbne spande.

Fyld venligst olien i lukkede dunke, inden I sætter det i oliecontaineren.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk