55.48241N 008.41187 E

ESBJERG STRAND

ESBJERG SØSPORT

Havneopsyn

Ansvar og straffebestemmelser

 

Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig til at rette sig efter havnefogedens anvisninger, herunder også anmodning om at fjerne sig fra havnens område.

Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen, men et af havnefogeden givet påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

Hvis et fartøjsejer ikke efterkommer reglementets bestemmelser eller havnefogedens pålæg så hurtigt, som havnefogeden skønner det nødvendigt, er havnefogeden berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger, så dette sker. Fartøjsejeren kan ikke kræve erstatning for beskadigelser, der herunder er påført ejerens fartøj eller materiel. Fartøjsejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som havnen påføres i denne anledning.

En fartøjsejer er ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, hans mandskab

eller fartøj anretter på havneværkerne, havnens ejendele eller på andre fartøjer. Skader på havneværker og fartøjer skal straks meddeles til havnefogeden. 

Alle fartøjer, der anbringes på havnens område - på land såvel som i vandet - skal være ansvarsforsikrede.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk