55.48241N 008.41187 E

ESBJERG STRAND

ESBJERG SØSPORT

 

Retningslinier for gården

Retningslinier for vinteropbevaring af både i gården, Fiskerihavnsgade 23:

 

 

Der må ikke vaskes eller højtryksrenses både under vandlinien på pladsen.

Der må ikke slibes med el-værktøj, sandblæses eller sprøjtemales. Al afskrab af gammelt patent eller maling skal straks fejes op og kommes i en miljøpose, som så skal fjernes fra pladsen.

Fortyndingsvæske som er blevet brugt til rengøring af værktøj eller lignende, skal opbevares forsvarligt og hældes på en godkendt dunk. Der må ikke hældes noget i kloakken, bortset fra vand.

Venteliste på pladser i gården uddeles efter anciennitet.

Gården må kun bruges til vinteropbevaring af både med en max. Længde på 34 fod. Der må ikke repareres biler, motorcykler eller lignende. Værkstedet kan ellers benyttes som sædvanligt, dog kan retningslinier udstikkes af Værkmesteren.

Gården kan benyttes til vinteropbevaring fra 1. oktober til 1. Maj. Derefter skal gården være ryddet 

Esbjerg Søsport kan opbevare klubbens reservedele i gården efter rammer der er tildelt klubben.

Overtrædelse af ovenstående punkter vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk