Arbejdsdag 2016


Pinseturen til Kammerslusen 2018

 

 

 

 Varde turen september  2006            

 

 

 

Sct. Hans 2006

Turen til Holland 2010, via

Helgoland og Wilhelmshafen

med Kathe og Cjano

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk