55.48241N 008.41187 E

ESBJERG STRAND

ESBJERG SØSPORT

 

 

 

 

Bedding               

BeddingsVognen

Esbjerg Søsport råder over et beddingsanlæg beliggende i den nordlige del af havnen som kan optage ca.15 tons både op til 40fod med en max dybdegang på 190cm.                                                                                                   

Alle aftalte lejeperioder påføres kalenderen, ophængt i havnekontoret. 

Men ligesom tidligere, ved påtegning af listen i klubhuset, er intet bindende før der er accept fra beddings formanden.

Udgifter vedr. beddings ophold afregnes kontant efter gældende takst.

 

Retningslinjer


Det er bådejerens eget ansvar
Esbjerg Søsport og de folk som er tilknyttet bedding er ikke ansvarlig for din båd.

Esbjerg Søsport og de folk som er tilknyttet bedding, kan ikke gøres økonomisk ansvarlig overfor de skader som opstår ved brug af bedding eller optagning af båden.

Det er på eget ansvar når man bruger beddingen.

Al færdsel på og omkring bedding er på eget ansvar.

Eget ansvar at sørge for at beddingsvognen er klar og til tiden.

Eget ansvar at beddingsvognen er indstillet så den passer til din båd.

Det vil være de folk der er tilknyttet bedding, der kører spillet, men på bådejerens eget ansvar.

Du skal sørge for at bedding er rengjort og fejet efter brug.

Materialer af søsportens behandles pænt og lægges på plads.

Er der ikke rengjort efter brug, bliver der lejet folk til det for bådejerens regning.

De folk som er tilknyttet bedding vil være behjælpelige med spørgsmål / vejledning.

Der skal være minimum 2 mand ombord ved optagning eller anden anvisning fra beddingsmanden.

Færdsel på SEMCOs område skal ske med HJELM, BRILLER OG VEST.

Optagning af både: Mellem kl. 8 – 17 i forbindelse med højvande.


Bestyrelsen, Esbjerg Søsport

                                          

 Priser

Prisen er inklusive forbrug af vand & el samt brug af højtryksrenser

 Første døgn pr. ophaling

 Efterfølgende døgn leje

kr. 300,-

kr. 150,-

Overskridelse af lejeperioden uden aftale medfører bod på kr. 500,- pr. døgn.

Der kan max. bestilles 3 døgn pr ophaling

 

Beddingsformand Henning Hansen 26226595

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk